Τα πάντα για τους πλειστηριασμούς και τα κόκκινα δάνεια - το πολιτικό θέμα, οι προθεσμίες, οι αγώνες και χρήσιμες συμβουλές

Βρήκαμε στο ιστολόγιο της Επιτροπής Αγώνα Κηφισιάς μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος των πλειστηριασμών και των κόκκινων δανείων, στις διάφορες πλευρές του, και το αναδημοσιεύουμε.

Διαβάστε σήμερα στο τρίτο μέρος:
"Τι μπορούμε να κάνουμε"Πάνω από 1,5 εκατομμύριο καθυστερούμενες πάνω από 1 μήνα οφειλές προς τι

Χρηστικές πληροφορίες


 • Από 1/11/2015 έχουν τεθεί ξανά σε εφαρμογή διαδικασίες κατάσχεσης

 • Κρίσιμες Προθεσμίες:

o   Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 μπορεί να γίνει αίτηση για ένταξη στο νόμο Κατσέλη. Αν κάποιος έχει τις προϋποθέσεις, αυτό είναι συνήθως προτιμότερο, γιατί μετά οι όροι γίνονται πολύ αυστηρότεροι. Δείτε όμως λεπτομέρειες παρακάτω.
o  Μέχρι 14 Φεβρουαρίου του 2016, θα πρέπει να υποβάλουν επικαιροποιημένα δικαιολογητικά οι δανειολήπτες που έχουν ήδη προσφύγει στο νόμο Κατσέλη και η υπόθεσή τους εκκρεμεί.
o   Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 2016, ισχύει η εξαίρεση από την πώληση των κόκκινων δανείων για επιχειρηματικά δάνεια μικρομεσαίων, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Μετά, είτε θα υπάρξει ειδική ρύθμιση, είτε θα ισχύσει ο ίδιος νόμος με τα επιχειρηματικά δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων

Σημειώνουμε εδώ ότι οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, ενώ οι τράπεζες ΔΕΝ συνεργάζονται και δεν παρέχουν τα σχετικά δικαιολογητικά εγκαίρως, έτσι ο οφειλέτης δεν πρέπει να περιμείνει την τελευταία στιγμή. Ωστόσο πρέπει να γνωρίζει ότι «Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς και να τον ενημερώσουν εγγράφως για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης» (άρθρο 4 του νόμου 3869/2010). Το ίδιο συμβαίνει και για εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Για κάθε παράβαση σχετική με το παραπάνω προβλέπεται πρόστιμο ύψους έως και 10.000 ευρώ.

Τρία από τα δικαιολογητικά για την αίτηση, εκδίδονται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη από τα πιστωτικά ιδρύματα:
  o   Αναλυτικές βεβαιώσεις οφειλών,
  o   Αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων, και
  o   Τυχόν καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων

 • Δείτε όλα τα δικαιολογητικά για ένταξη στο νόμο Κατσέλη εδώ
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών - ΠΟΜΕΚ: Επιτακτική ανάγκη για παράταση προθεσμίας για ένταξη στο νόμο Κατσέλη
 • Πότε συμφέρει η ένταξη στο νόμο Κατσέλη:

o   Αν κάποιος ξεπερνά τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια. Με το νόμο Κατσέλη, για να γίνει δεκτή η αίτηση εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό, το μόνο που χρειάζεται είναι η αντικειμενική αξία της κατοικίας να μην ξεπερνά το αφορολόγητο όριο απόκτησής της, προσαυξημένο κατά 50%, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή:
-  300.000 ευρώ για άγαμους
-  375.000 ευρώ για έγγαμους
-  412.500 ευρώ για τριμελείς οικογένειες
-  450.000 ευρώ για τετραμελείς οικογένειες.
o  Ωστόσο, με τον παλαιό νόμο Κατσέλη, δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ. Αν λοιπόν κάποιος έχει υψηλές οφειλές προς το Δημόσιο, θα πρέπει να περιμένει να υποβάλει αίτηση από τη νέα χρονιά.
o   Αξία ακινήτου: Με το νόμο Κατσέλη, ο δανειολήπτης έπρεπε να καταβάλει στη ρύθμιση για να σώσει το σπίτι συνολικό ποσό που ανέρχεται έως το 80% της αντικειμενικής του αξίας. Με τον αναθεωρημένο νόμο, έχει υποχρέωση να καταβάλλει όσο περισσότερα μπορεί με στόχο την αποπληρωμή του 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα, εφόσον πληροί τα κριτήρια και στις δύο εκδοχές του νόμου, ο δανειολήπτης θα πρέπει να επιλέξει πότε θα υποβάλει αίτηση ανάλογα με την τρέχουσα αξία του ακινήτου του. Εάν αυτή είναι υψηλότερη της αντικειμενικής, τότε τον συμφέρει το προηγούμενο καθεστώς και θα πρέπει να υποβάλει αίτηση έως το τέλος Δεκεμβρίου. Αν όμως η εμπορική αξία είναι πιο χαμηλή από το 80% της αντικειμενικής αξίας της α΄ κατοικίας, τότε τον συμφέρει να περιμένει για υποβολή της αίτησης από τη νέα χρονιά.
o Σημειώνουμε εδώ το εξής: Οι αντικειμενικές αξίες θα αναπροσαρμοστούν το Μάρτιο του 2016. Έτσι, αν κάποιος δεν εκπληροί το κριτήριο της αξίας του ακινήτου του νόμου Κατσέλη σήμερα, αλλά το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που οι εμπορικές αξίες έχουν πέσει (ώστε πιθανότατα οι αντικειμενικές αξίες θα μειωθούν), αξίζει ίσως να κάνει αίτηση, γιατί όταν αυτή θα εξετασθεί, ενδεχομένως να εκπληροί το κριτήριο.
o Επί του πιεστηρίου: Στις 17 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκεαπόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που προβλέπει ότι πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων αναδρομικά από τις 21 Μαΐου 2015. Αυτό σημαίνει ότι το προηγούμενο σημείο μας γίνεται ακόμα πιο ισχυρό, αφού μπορεί (και πρέπει) κάποιος που με τις σημερινές αντικειμενικές αξίες βγαίνει εκτός περιουσιακών κριτηρίων να κάνει αίτηση, γιατί αυτές θα αναπροσαρμοστούν αναδρομικά! Θα επανέλθουμε σύντομα, όταν ξεκαθαριστούν οι νομικοί χειρισμοί που μπορούν να γίνουν σχετικά. Ωστόσο, η αίτηση επείγει.
o   Επιδότηση δόσης: Για εισόδημα έως 8.180 ευρώ για άγαμο και 20.639 ευρώ για τετραμελείς οικογένειες και αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας μέχρι 120.000 και 200.000 αντίστοιχα, προβλέπεται με τη νέα ρύθμιση κάποια κρατική στήριξη για την πληρωμή της μηνιαίας δόσης το 2016, και ενδεχομένως τα επόμενα 2 χρόνια (αν και αυτό δεν είναι καθόλου διασφαλισμένο). Ωστόσο το ενδεχόμενο της επιδότησης θα πρέπει να συνυπολογισθεί εν όψει της απόφασης.
 • Το υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή την επανέναρξη διαδικασιών κατάσχεσης, τονίζει στις 16/12 ότι:
o  «Η πολιτική βούληση της κυβέρνησης επί του συγκεκριμένου ζητήματος αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στη νομοθεσία που αφορά τα "κόκκινα δάνεια" προς τις τράπεζες και ψηφίστηκε την Τρίτη 15.12.2015, από την ελληνική Βουλή. Πολιτική μας είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, με σαφή εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
o   Το ίδιο θεσμικό πλαίσιο θα ισχύσει (με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί άμεσα), για τα χρέη προς το Δημόσιο ώστε να προστατευτεί η πρώτη κατοικία.
o  Τα όσα ισχύουν αυτή τη στιγμή, βασίζονται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την είσπραξη χρεών προς το Δημόσιο, το οποίο νομοθετήθηκε πριν το 2015».

Έτσι, η κυβέρνηση υπερηφανεύεται (!!!) για το κατόρθωμά της με τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, και επιχειρεί να καθησυχάσει (!!!) τους πολίτες, ότι η ίδια «προστασία» θα υπάρξει και για τα χρέη προς το δημόσιο. Αυτό δείχνει και τη λογική της όποιας ρύθμισης, εάν και εφ΄όσον υπάρξει, για την πώληση και των υπόλοιπων τύπων κόκκινων δανείων στα κοράκια. Ταυτόχρονα προσπαθεί να αποποιηθεί την ευθύνη για τους πλειστηριασμούς που ήδη πραγματοποιούνται, αφού αυτοί γίνονται με νομοθετικό πλαίσιο πριν το 2015, λες και δεν έχει ευθύνη που το άφησε ως έχει, λες και ότι μας επιφυλάσσει στο μέλλον δεν είναι ακόμα χειρότερο!
 • Μια ιδέα για το τι πρόκειται να συμβεί με την πώληση των κόκκινων δανείων στις εταιρίες - κοράκια, μας δίνει το Ταμείο Παρακαταθηκών και ΔανείωνΔάνεια περίπου 26.000 δημοσίων υπαλλήλων ύψους 650 εκατ. ευρώ, έχουν περάσει εδώ και 8 χρόνια μέσω τιτλοποίησης στα χέρια ιδιωτικής επενδυτικής εταιρίας. Αυτό συνέβη όταν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με σκοπό την πρόσκτηση ρευστότητας, εκμεταλλεύτηκε νομοθετική δυνατότητα να τιτλοποιήσει απευθείας στεγαστικά δάνεια και να τα εκχωρήσει σε ιδιωτική εταιρία. Για τη μεταφορά αυτή, που δεν αφορούσε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δεν ενημερώθηκαν οι δανειολήπτες, οι οποίοι δεν μπορούν να προβούν σε καμία ρύθμισή τους, ενώ και το επιτόκιο για την εξυπηρέτηση τους παραμένει εξαιρετικά υψηλό, μεταξύ 4,9% και 6,2%, όταν στην υπόλοιπη αγορά δεν ξεπερνά το 1,5%. Το θέμα αναμένεται να λάβει διαστάσεις από τις αρχές του 2016, όταν θα αρχίσει να λήγει η πενταετής περίοδος των ρυθμίσεων στις οποίες έχουν προβεί οι δανειολήπτες του ταμείου.
 • Επιστολές - ειδοποιήσεις στέλνουν οι τράπεζες για όσα δάνεια έχουν καθυστερήσεις άνω των 30 ημερών έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, ώστε να γίνει ρύθμιση εντός 15 ημερών. Όσοι δεν ανταποκριθούν στο "κάλεσμα" της τράπεζας θα λάβουν και νέα επιστολή ακόμα πιο αυστηρή η οποία θα αναφέρει πως κινδυνεύουν ακόμα και με απώλεια της μοναδικής κατοικίας τους. Όσοι αφήνουν απλήρωτα δάνεια για πάνω από 30 ημέρες από τις 15 Δεκεμβρίου θα λαμβάνουν άμεσα προειδοποιητική επιστολή.
 • Προσοχή στους εγγυητές! Με προσφυγή στο νόμο Κατσέλη, η τράπεζα μπορεί να διεκδικήσει τα όσα θα χάσει από τους εγγυητές, με αποτέλεσμα τη μεταφορά των βαρών σε φίλους και συγγενείς. Ο εγγυητής του δανείου ευθύνεται για όλο το ποσό που έχει εγγυηθεί ξεχωριστά από τον κυρίως οφειλέτη. Αυτό σημαίνει ότι αν ο κυρίως οφειλέτης προσφύγει στο Ειρηνοδικείο και εξασφαλίσει μια ευνοϊκή απόφαση για τον ίδιο, ο εγγυητής δεν προστατεύεται και πρέπει να κάνει ξεχωριστή αίτηση.
 • Ο δανειολήπτης, αν έχει τη δυνατότητα, θα πρέπει απευθυνθεί σε έναν σύμβουλο, οικονομολόγο με νομικές γνώσεις ή δικηγόρο, ώστε πριν κάνει την επιλογή του, να σχηματίσει πλήρη εικόνα των κινδύνων και ποιους ενδέχεται να επιβαρύνει. Ακόμα καλύτερα να επισκεφθούν μαζί την τράπεζα, ώστε να μην αφήσουν στην τράπεζα περιθώριο χρονοτριβής στην παράδοση των δικαιολογητικών, ή και παραπλάνησης του οφειλέτη (γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα). Αν κάποιος δανειολήπτης, ιδίως καταναλωτικού δανείου, συνειδητοποιήσει έστω και εκ των υστέρων ότι κακώς έκανε αίτηση ένταξης στον νόμο, θα πρέπει να την αποσύρει, ώστε να μη βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να πληρώσει εκ των υστέρων τις οφειλές του, διογκωμένες με την προσθήκη των τόκων υπερημερίας για όσο διάστημα μεσολάβησε.
 • Τόκοι υπερημερίας σε περίπτωση απόρριψης: Αν η υπόθεση του οφειλέτη εκδικαστεί πολύ αργότερα αλλά το αίτημά του απορριφθεί, τότε θα έχει γλυτώσει προσωρινά δόσεις, αλλά θα κληθεί να πληρώσει την οφειλή του, συν τους τόκους υπερημερίας για όλο το διάστημα από την κατάθεση της αίτησής του μέχρι την απόρριψή της.
 • Δείτε τον Κώδικα δεοντολογίας τραπεζών, τον ορισμό του "συνεργάσιμου δανειολήπτη", τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης στην ιστοσελίδα της Ελληνικής (;) Ένωσης Τραπεζών

Τι μπορούμε να κάνουμε με όλα αυτά

Πρώτο και κύριο: Οι πλειστηριασμοί δεν πρέπει να περάσουν! Θα προσπαθήσουν με όλα τα μέσα, με αστυνομοκρατία, αιφνιδιασμούς και νομικά τερτίπια να περάσουν τους πρώτους πλειστηριασμούς, ώστε να τρομοκρατηθεί ο κόσμος, να σταματήσει να ελπίζει, να αγωνίζεται και να συμπαρίσταται στο διπλανό του. Θα είμαστε έτοιμοι, ενωτικά και αγωνιστικά.

Θα υποστηρίξουμε, όπως πάντα αλλά τώρα ακόμα περισσότερο όσους συνανθρώπους μας βρεθούν σε δυσκολία. Όποιος έχει πρόβλημα πλειστηριασμού από τράπεζα ή δημόσιο, ας καλέσει τα τηλέφωνα των τοπικών επιτροπών, πρωτοβουλιών και συνελεύσεων. 

Στην Κηφισιά προγραμματίζουμε για αρχή: 

 • Προκήρυξη που θα ενημερώνει τους πολίτες για το θέμα, και θα τους καλεί σε επόμενες ενημερωτικές ή κινηματικές διαδικασίες
 • Σχετική αφίσα - πρώτη αφισοκόλληση την Τετάρτη 23/12. Ραντεβού στην Εθνική τράπεζα Νέας Ερυθραίας στις 6:30 μμ. 
 • Μάζεμα υπογραφών και τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσματος κατά των πλειστηριασμών, με στόχο δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για πολιτική, οικονομική και νομική στήριξη των δημοτών σε περιπτώσεις πλειστηριασμών. 
 • Ενημερωτική εκδήλωση – συζήτηση στην περιοχή με εισηγητή νομικό, ώστε να απαντηθούν οι πολλές απορίες των ενδιαφερόμενων 
 • Συμμετοχή σε κεντρικές διαδικασίες που θα συμφωνηθούν για το νομό Αττικής με αντίστοιχες πρωτοβουλίες.
Θα ενημερώσουμε από αυτό το σημείο για λεπτομέρειες.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ - ΚΟΡΑΚΙΩΝ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Με  λαϊκή αυτοοργάνωση & αυτοάμυνα 
ακυρώνουμε τις αντιλαϊκές ρυθμίσεις για τους πλειστηριασμούς στην πράξη, 
μέχρι την οριστική κατάργησή τους.