ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ


Στα παρακάτω κείμενα και συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες και τα έγγραφα που καλύπτουν σύμφωνα με το ΔΣΑ όσους έχουν οικονομική αδυναμία να καταβάλουν ΕΝΦΙΑ, ώστε να προσφύγουν χωρίς την καταβολή χρημάτων, για την απαλλαγή από την καταβολή του.

Οδηγός ΔΣΑ για άσκηση προσφυγών κατά εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ από όσους έχουν αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία

Οδηγός Άσκησης Ενδικοφανούς Προσφυγής για Φυσικά Πρόσωπα χωρίς φοροδοτική ικανότητα

Υπόδειγμα Ενδικοφανούς Προσφυγής

Υπόδειγμα Αίτησης Χορήγησης Ευεργήματος Πενίας