Χαράτσι για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Αύξηση στα νοικοκυριά, μείωση στους βιομήχανους

πηγή: 
Στο 9% η αύξηση για το οικιακό τιμολόγιο, στο 22,5% η μείωση για τις μεγάλες βιομηχανίες


Μεγάλη αύξηση του τέλους ΕΤΜΕΑΡ (πρώην ΑΠΕ) για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, εκτός της Υψηλής Τάσης (μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες), που ευνοείται με προκλητική μείωση κατά 22,5%, αποφάσισαν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και η κυβέρνηση για τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος από την αρχή του έτους και μέχρι τον Ιούνη. Τα ίδια τιμολόγια στα οποία έχουν ενσωματωθεί από την αρχή του μήνα και οι νέες αυξήσεις στην κιλοβατώρα, που ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί! Η νέα μεσοσταθμική τιμή ανά μεγαβατώρα για το τέλος ΕΤΜΕΑΡ είναι 9,32 ευρώ από 7,50 ευρώ, με αντίστοιχη μεσοσταθμική αύξηση κατά 24,2%. Οι επιβαρύνσεις, όμως, και οι τιμές είναι πολύ μεγαλύτερες για ορισμένες κατηγορίες, με στόχο να εισπραχθούν στο εξάμηνο 243,78 εκατ. ευρώ.
   Σύμφωνα με την απόφαση, οι μεταβολές ανά 1.000 κιλοβατώρες κατανάλωσης, ανάλογα με την Τάση, είναι:
   -Στην Υψηλή Τάση (22 από τις μεγαλύτερες και πιο ενεργοβόρες βιομηχανίες) στα 3,55 ευρώ (από 4,58 ευρώ), μείωση κατά 22,48%. Η μείωση μεταφράζεται σε εκατομμύρια ευρώ και ...έπεται συνέχεια.
    -Στη Χαμηλή Τάση:
- Οικιακή χρήση: 9,53 ευρώ (από 8,74 ευρώ), αύξηση 9%
- Αγροτική χρήση: 6,48 ευρώ (από 5,61 ευρώ), αύξηση 15,5%
- Λοιπές χρήσεις (μικρομάγαζα): 14,91 ευρώ (από 9,53 ευρώ), αύξηση 56,5%
     -Στη Μέση Τάση:
- Αγροτική χρήση: 5,57 ευρώ (από 4,35 ευρώ), αύξηση 28%
- Λοιπές χρήσεις: 7,76 ευρώ (από 7,17 ευρώ), αύξηση 8,2%
   Η ΡΑΕ θα προχωρήσει σε νέες αυξήσεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Με την απόφασή της ανέτρεψε ήδη τις τιμές που είχε αποφασίσει μέχρι τον Ιούνη του 2013. Σκοπός είναι το κλείσιμο της τεράστιας «τρύπας» των 280 εκατ. ευρώ για το 2012 στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ (λειτουργός αγοράς) για να πληρώνει τους παραγωγούς ΑΠΕ και η διασφάλιση των πληρωμών του 2013. Υπάρχει εξάλλου και σχετική μέριμνα στο άρθρο 9 της από 19.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αναφέρει ότι «για την περίοδο 2013 - 2014 το ύψος των μοναδιαίων χρεώσεων καθορίζεται κατά τρόπο ώστε το έλλειμμα του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού να αποσβεστεί έως το τέλος της διετίας».πηγή: