Οι εισαγγελείς θα κάνουν άραγε το καθήκον τους;

αντιγράφουμε από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Ο Άρειος Πάγος απέρριψε το αίτημα του Στουρνάρα και της ΔΕΗ για την είσπραξη του χαρατσιού. Οι εισαγγελείς θα κάνουν άραγε το καθήκον τους; Στην χθ
εσινή ανακοίνωση η Ένωση Εισαγγελέων αναφέρει ότι ο κ.Στουρνάρας “ενεργεί παρά το Σύνταγμα” εφόσον “εντέλλεται” ή “παροτρύνει τη διοίκηση ή τρίτους φορείς να μη συμμορφωθούν με εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις, παρά το νόμο και το άρθρο 95 § 5 του Συντάγματος”. Τέλος, τονίζει ότι “είναι αυτονόητη και αναμενόμενη η αναζήτηση ποινικών ευθυνών εκείνων, που ενδεχομένως το πράττουν, εφ όσον συντρέχουν προς τούτο οι προϋποθέσεις του νόμου.” Η ΔΕΗ κατά δήλωση εκπροσώπων της έχει προχωρήσει στην έκδοση λογαριασμών με την τρίτη δόση του χαρατσιού έπειτα από εντολή του κ. Στουρνάρα. Σε αυτή την περίπτωση οι κύριοι εισαγγελείς οφείλουν να πράξουν το καθήκον τους.

Οφείλουμε να τονίσουμε, ότι η καθυστερημένη ανακοίνωση των εισαγγελέων αναφέρει ότι ο Υπουργός Οικονομικών “φέρεται” να καλεί τη ΔΕΗ να συνεχίσει την είσπραξη, παρά που ξεκάθαρα φαίνεται να δηλώνει ότι έδωσε την σχετική εντολή! Η Κα Αγγελική Χάψα, δικηγόρος Θεσ/νίκης και ιδρυτικό μέλος του Χωρίς Χρέος Χωρίς Ευρώ, απέστειλε email στην Ένωση Εισαγγελέων με το από 7/12/12 δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ όπου ο κ. Στουρνάρας παραδέχεται ότι έδωσε εντολή στην ΔΕΗ να εισπράξει το χαράτσι.

Εφόσον πλέον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία αν ο κ. Στουρνάρας "φέρεται" ή αν όντως έδωσε εντολή να εισπραχθεί το χαράτσι περιμένουμε την Ένωση εισαγγελέων να πράξει τα δέοντα. Ακόμη όμως και αν δεν το κάνουν θα υπάρξουν κι άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες θα τους αναγκάσουν να κάνουν το καθήκον τους. Σε αυτό τον αγνώνα είναι σημαντικό να συμμετέχουμε όλοι μας ... είτε παίρνοντας πρωτοβουλίες είτε συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες!

(στο παρακάτω βίντεο στο σημείο 4'55 και μετά είναι η δήλωση του κ.Στουρνάρα. )

αντιγράφουμε από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ