Σκανδαλώδεις εκπτώσεις στο χαράτσι της Δ.Ε.Η. για μεγαλοϊδιοκτήτες

πηγή: το κουτί της πανδώρας

Σκανδαλώδεις μειώσεις στο έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών για μεγαλοϊδιοκτήτες κατήγγειλε στη βουλή η βουλευτής Σοφία Σακοράφα.

Στην ερώτηση που κατέθεσε αναφέρει ότι «με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011, η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή με το Νόμο 4047/2012, προστίθενται στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011 τα εξής “Για τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση και με εμβαδόν δομημένης ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας άνω των χιλίων (1000) τετραγωνικών μέτρων, ο συντελεστής προσδιορισμού του τέλους του πίνακα α΄ υπολογίζεται μειωμένος κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το άνω των χιλίων τετραγωνικών μέτρων και και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το άνω των δύο χιλιάδων (2.000) τετραγωνικών μέτρων τμήμα του ακινήτου».

Η βουλευτής αιτείται τον κατάλογο με τα στοιχεία επιχειρήσεων και νοικοκυριών που εμπίπτουν σ΄ αυτή τη διάταξη και το ποσό το οποίο χάνει το Ελληνικό δημόσιο από τη ρύθμιση, αναλυτικά και ρωτάει χαρακτηριστικά «αυτή η οριζόντια εξαίρεση, απαλλάσσει ή όχι με σκανδαλώδη τρόπο και για σκανδαλώδη ποσά συγκεκριμένους ημέτερους; Ποιες επιχειρήσεις και ποια νοικοκυριά απολαμβάνουν αυτής της σκανδαλώδους μείωσης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ;