ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ


Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά με την από 19-07-2012 Προσωρινή Διαταγή Αναστολής εκτέλεσης απαγόρευσε στην Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας να προβεί σε κατάσχεση ακινήτου και σε οποιαδήποτε άλλο αναγκαστικό μέτρο για την είσπραξη του χαρατσιού της Δ.Ε.Η. (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).  

Ένας άνεργος πατέρας τριών ανήλικων παιδιών προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά κατά της πράξης επιβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και ζήτησε την αναστολή είσπραξής του μέχρι να εκδικασθεί η Προσφυγή του.

Το  Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.  ανερχόταν στο ποσό των 1.300 ευρώ για ένα διαμέρισμα τη Γλυφάδα. Ο προσφεύγων επικαλέστηκε λόγους οικονομικής αδυναμίας πληρωμής του χαρατσιού  και ισχυρίστηκε ότι τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης του χαρατσιού (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) θα του προκαλούσαν ανεπανόρθωτη  οικονομική  βλάβη και θα είχαν ως αποτέλεσμα  την απώλεια του μοναδικού ιδιόκτητου ακινήτου του και να θέσουν σε κίνδυνο την επιβίωση ολόκληρης της οικογένειάς του (είναι τρίτεκνος, με τρία ανήλικα παιδιά).