Την προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από τις προσαυξήσεις για οφειλές προς τη ΔΕΗ ζητεί η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού. Σε επιστολή της προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ και τον υπουργό Περιβάλλοντος, η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής προτείνει διαγραφή των προσαυξήσεων που έχουν ήδη επιβληθεί, αναστολή επιβολής νέων προσαυξήσεων και δημιουργία επιτροπής εξέτασης αιτημάτων καταναλωτών για παροχή διευκολύνσεων.
Η κ. Σπανού υπενθυμίζει ότι η πολιτεία έχει αναγνωρίσει δια νόμου την ανάγκη προστασίας ευπαθών ομάδων καταναλωτών και τον χαρακτήρα του ηλεκτρικού ρεύματος ως απολύτως αναγκαίου κοινωνικού αγαθού. Προτείνει έτσι την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις για τις περιπτώσεις που υφίσταται πραγματική και αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία από πλευράς καταναλωτώνΟ ΣτΠ έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα πλήθος αναφορών, αλλά και εκκλήσεων βοήθειας, από πολίτες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα που ζητούν τη συνδρομή της αρχής προκειμένου να εξευρεθεί τρόπος να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στη ΔΕΗ. Πρόκειται κυρίως για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τα οποία εξαιτίας της κρίσης έχουν περιέλθει σε αποδεδειγμένα δεινή οικονομική κατάσταση. Αδυνατούν έτσι όχι μόνο να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, αλλά και να εξασφαλίσουν ένα στοιχειωδώς αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Πηγή: Η  ΑΥΓΗ
http://www.avgi.gr