Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011 | ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΙΟΥ
Από τον «Αννα στον Καϊάφα» θα τρέχουν χριστουγεννιάτικα οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να πείσουν τον έφορο να τους μειώσει ή να ακυρώσει το χαράτσι που επιβλήθηκε μέσω της ΔΕΗ στο ακίνητό τους και να μην τους κοπεί το ρεύμα.
Η εγκύκλιος που εκδόθηκε χτες από το γενικό γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών, Γιάννη Καπελέρη, καθιερώνει γραφειοκρατική διαδικασία, την οποία πρέπει να υποστούν οι οικονομικά αδύναμοι πολίτες προκειμένου να πείσουν το κράτος για την αδυναμία τους να πληρώσουν το ειδικό τέλος και να αποφύγουν τη διακοπή του ρεύματος. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που υπάρχουν λάθη, το ειδικό τέλος πρέπει να πληρωθεί και μετά θα γίνει συμψηφισμός με τους επόμενους λογαριασμούς.
Σύμφωνα με τις τελικές οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών, οι φορολογούμενοι που επικαλούνται οικονομική αδυναμία πληρωμής του ειδικού τέλους ακινήτων θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο «https://www1.gsis.gr/taxisnet2/eta». Για τους πολίτες που αδυνατούν να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά επιτρέπεται η υποβολή της στην αρμόδια ΔΟΥ η οποία στη συνέχεια την καταχωρίζει στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση. Η ΓΓΠΣ, αφού επεξεργαστεί τις αιτήσεις και τα στοιχεία αυτών, αποστέλλει αρχείο στην αρμόδια ΔΟΥ για την οριστική τους εξέταση.
Κατόπιν, αφού εξεταστούν τα στοιχεία, ο προϊστάμενος της εφορίας θα μπορεί να αποφασίζει:
- Για την αναστολή διακοπής του ρεύματος.
- Την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις, που είναι δύο για το έτος 2011 και πέντε για το 2012.
- Τον περιορισμό του ποσού του τέλους σε ύψος που κρίνεται αναγκαίο, ώστε ο υπόχρεος να μπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του, χωρίς να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η διαβίωση του ιδίου ή των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά.
Η τρίτη περίπτωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μηδενισμού του ειδικού τέλους επί του ακινήτου, με την απόφαση να λαμβάνεται από τον προϊστάμενο της εφορίας. Ομως, οι εφοριακοί αντιδρούν κι έχουν κηρύξει απεργία για τις 29 και 30 Δεκεμβρίου, επειδή δε θέλουν η ευθύνη να ανήκει στους ίδιους, καθώς θα συγκεντρώνουν και τις αντιδράσεις του κοινού, δεδομένου ότι το πλαίσιο των εξαιρέσεων από το ειδικό τέλος δεν είναι σαφές.
Ακόμη δεν απαιτείται ηλεκτρονική αίτηση για την κατηγορία εξαιρέσεων που αφορά φορολογουμένους για τους οποίους συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας του χρήστη του ακινήτου στο οποίο επιβλήθηκε το ειδικό τέλος ή του προσώπου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά και αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποκλειστικά αρμόδιος να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις αναστολής της έκδοσης εντολής διακοπής του ρεύματος και της εκτέλεσής της είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ, ο οποίος εκδίδει σχετική πράξη κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.
Πότε μειώνεται το χαράτσι
Ο μειωμένος συντελεστής του τέλους (0,5 ευρώ ανά τ.μ.) εφαρμόζεται σε πρόσωπα που τα ίδια ή πρόσωπα που τα βαρύνουν φορολογικά έχουν αναπηρία σε ποσοστό από 80% και άνω, καθώς και σε πρόσωπα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισμό ή σύνδρομο DOWN, σε ποσοστό από 67% και άνω.
Ο μειωμένος συντελεστής που ισχύει για τους ανάπηρους ή τα πρόσωπα που βαρύνονται με ανάπηρο καθώς και για τους πολύτεκνους, εφαρμόζεται, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η κύρια ιδιοκατοικούμενη κατοικία ανήκει στον ή στη δικαιούχο, και όταν η κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα στον ή στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των συζύγων.
Ολα αυτά ισχύουν υπό τον όρο ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δυο συζύγων δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, προσαυξημένα κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Επιπλέον, ορίζεται ότι, ειδικά για τους πολύτεκνους, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται και όταν ο κατά πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα κύριος ή επικαρπωτής της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας είναι ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει, να πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή του τέλους και επιπλέον η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του πολύτεκνου και των προστατευόμενων τέκνων να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ προσαυξημένων κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Οι διορθώσεις
Σε ό,τι αφορά τις διορθώσεις των λαθών που έχουν εντοπιστεί στα εκκαθαριστικά σημειώματα (τιμές ζώνης, λάθος τετραγωνικά κ.λπ.), η εγκύκλιος προβλέπει ότι:
- Ο διαχειριστής δικτύου της ΔΕΗ αποστέλλει στους δήμους ηλεκτρονικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα ακίνητα που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του κάθε δήμου με τα στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίστηκε το ειδικό τέλος ακινήτων έτους 2011.
- Οι πολίτες που έχουν εντοπίσει λάθη προσέρχονται στον αρμόδιο δήμο για τη διόρθωση λαθών στην επιφάνεια, στην παλαιότητα ή στην τιμή ζώνης του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. Οι πολίτες δύνανται να υποβάλουν τις αιτήσεις για διόρθωση στον αρμόδιο δήμο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2012.
- Οι δήμοι αποστέλλουν μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2012 τις ενημερωμένες καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ, ο οποίος, ακολούθως, τις αποστέλλει στη ΓΓΠΣ, που τις ελέγχει ενδεικτικά ως προς την τιμή ζώνης. Σε περίπτωση όπου εντοπιστεί λάθος στην τιμή ζώνης, η ΓΓΠΣ το διορθώνει ενημερώνοντας για τη διόρθωση τον αρμόδιο δήμο.
- Μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2012, η ΓΓΠΣ διαβιβάζει τις διορθωμένες καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ και συμψηφίζεται η διαφορά με το τέλος του 2012.
Το χαράτσι του 2011 πληρώνεται σε δύο δόσεις ενώ του 2012 σε πέντε. Για το 2012, το τέλος βαρύνει τον κατά την 31η Μαρτίου 2012 κύριο ή επικαρπωτή του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.
Το τέλος μειώνεται κατά 30% και 60% για τα επαγγελματικά ακίνητα που είναι μεγαλύτερα από 1.000 και 2.000 τ.μ. αντίστοιχα και απαλλάσσεται το 35% της συνολικής επιφάνειας, των ξενοδοχείων και των κάμπινγκ.

πηγή: agelioforos.gr